Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

A pandémiás helyzetre való tekintettel, az Intézmény vezetése és az Alma Mater Kör elnöke új időpontot határozott meg az eseménynek.

A minden évben megszervezésre kerülő Amla Mater Találkozó és Szakestély elnevezésű esemény, a 2020. évben a koronavírus-járvány miatt elhalasztásra került mindkét időpontban. Az Egyetem vezetése és az Alma Mater Kör elnöke a 2021. évi esemény időpontját 2021. szeptember 18. napjára határozták mega sikeres megszervezésben és lebonyolításban bízva.

 

A friss információkért csatlakozzon Facebook csoportunkhoz: DUE Alumni

 

Jó Szerencsét!

 

DUE siluette

 

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

A Magyar Köztársaság Országgyűlése az 1999. évi LII. törvényben rögzítette, hogy a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kara a Miskolci Egyetemről leválva, 2000. január 1-jétől Dunaújvárosi Főiskola néven mőködik tovább. Ezzel elhárultak az akadályok egy önálló, olyan állami főiskola kialakítása elől, amely hangsúlyozottan a város és közvetlen környezete számára a szellemi és kulturális központ funkciót betöltve, a régió meghatározó felsıoktatási intézménye lehet.

A főiskola jogelődje 1962-ben kezdte meg mőködését Felsıfokú Kohóipari Technikum néven, amely 1969-től minisztériumi döntés alapján a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Egyetemi Kara lett. A kari struktúra létrehozását és az NME-hez kötését az indokolta, hogy egyrészt a korszak hangsúlyozott nehézipari fejlesztése megkövetelte a vállalati szervezet szakmai megerősítését azáltal, hogy a termelésirányítói szerepre a bizonytalan szakmai egzisztenciájú felsıfokú technikusok helyett kvalifikáltabb, üzemmérnöki végzettséggel rendelkezıket kívánt állítani, másrészt az új egyetemi kar képzési profilja, a kohász- és gépészképzés szakmai hátteret és egyetemi kimenetet csak a miskolci egyetemen kaphatott.

Ekkor, 1970-ben indult el a mai mérnökinformatikus szak elődje, a szervező szak. A szakmai és a gazdasági irányítás a Miskolc - Dunaújváros távolság miatt a gyakorlatban nehézkesen funkcionált. Az egyetemi kar évek óta gyakorlatilag önállóan mőködött, mind szakmai, mind gazdasági téren egyedül oldotta meg feladatait. A 90-es években a képzési struktúra is jelentősen módosult, oktatott szakjaink között a kohász- és gépészképzés − az oktatott hallgatók számát illetıen − kisebb jelentıségővé vált, ám az 1993-ban indított gazdálkodási szak felfelé ívelő pályára állt.

A főiskola az ország legkülönbözőbb felsőoktatási intézményeivel folytatott szakmai együttmőködést. Szakmai-módszertani együttmőködések, sportkapcsolatok, diákhagyományok és szakmai rendezvények révén már ekkor ezer szállal kötıdött több hazai és külföldi felsıoktatási intézményhez. A város és a régió igényeinek kielégítése a fıiskola számára alapvetı feladat, s ez vonatkozik a szakstruktúrára, az indítandó új szakokra, a kutatási feladatokra éppen úgy, mint a szellemi centrum szerepre, valamint a helyi közéletben való fokozott közremőködésre.

A 2000. évtől önálló intézménnyé vált a Dunaújvárosi Főiskola, a fejlődése újabb szintre emelkedhetett. Az első évtizedben lehetőség nyílt az infrastruktúra korszerősítésére és fejlesztésére, így a beruházásokkal egy ötezer fős európai campus épült ki a belvárosban. Az intézmény minıségi törekvését jól mutatja, hogy elsıként kapta meg 2003 tavaszán a magyar állami felsıoktatási intézmények közül az ISO 9001:2000 rendszerszabvány szerinti minıségirányítási tanúsítást. A mőszaki, informatikai és közgazdasági szakok mellett 2004-ben megkezdıdhetett a kommunikáció és a mővelıdésszervezı szakon is a képzés, majd a Bologna-folyamatnak köszönhetıen 2005-tıl mesterképzésben a tanár-mérnöktanár szakoké is, így bölcsészettudományi és társadalomtudományi szakokkal is bıvült a képzési kínálat. A külföldi hallgatók számára 2006- tól angol nyelvő képzéseivel nyitott az egyetem a nemzetközi oktatási piacon. 2012-re jelentıs kutatás-fejlesztési bázis épült ki a campuson, az intézmény sikeres pályázatainak és partnereinek köszönhetıen.

 

2016. január 1-jétől egyetemmé vált az intézmény.

Minőségügyi szempontok alapján a Dunaújvárosi Egyetem jelenleg a MAB-elvárások, a nemzetközi ESG 2015 – alapelveknek és szempontoknak való megfelelésre törekszik.

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív

Az alumni szó jelentése öregdiák, a latin alumnus szó (hímnem, nőnemű alakja alumna) többes száma, tehát pontosabban öregdiákok. Ma már nemzetközileg ismert kifejezés mindazokra, akik egy adott iskola, intézmény végzett diákjai.

Minden modern felsőoktatási intézmény tevékenységében egyre jelentősebb teret kap az intézmény már végzett hallgatóival történő kapcsolattartás. Magyarországon is elkezdődött az a folyamat, melyben az egyetemek, főiskolák törekednek társadalmi kapcsolataik bővítése érdekében a végzett hallgatóik alma materhez kötődését fenntartani. 

A Dunaújvárosi Egyetem alumni programjának célja, hogy összefogja a végzett hallgatókat és lehetőséget biztosítson a kapcsolattartásra a volt alma materükkel, illetve azon szűkebb diákközösséggel, akikkel együtt végezték tanulmányaikat, egy szakmai közösséghez tartoztak. Ezáltal a végzett hallgatók nyomon tudják követni ismerőseik szakmai előrehaladását, pályafutását, valamint az egyetem oktatási, tudományos és szakmai munkáját. Az egyetem pedig információkat tud nyújtani az új oktatási programokról, tudományos eseményekről, segítséget adhat a végzett hallgatóknak szakmai és közösségi programok (pl. csoport- és évfolyam-találkozók) szervezéséhez, valamint támogatni képes az aktív szakmai és személyes kapcsolatteremtést a végzettek, a jelenlegi hallgatók, az oktatók és a munkáltatók között. Emellett potenciális részvételi bázisként szolgálhat különböző továbbképzések szervezéséhez, megvalósításához.

A fenti célok megvalósítása érdekében az intézményben működik Kompetencia Központot, melynek feladata többek között az egyetem alumni tevékenységének megszervezése, koordinálása, az egyetem alumni adatbázisának kiépítése és gondozása, a végzett hallgatókkal történő kapcsolattartás, számukra rendezvények szervezése, kiadványok készítése, az alumni honlap működtetése. Azt a kötődést, amely a hallgatókban tanulmányaik során alakul ki szakjuk, karuk, intézményük iránt, az alumni tevékenység feladata tovább erősíteni, és az egyetemi tanulmányok befejezése után ápolni, fenntartani.

Egyetemünk számára kiemelkedően fontos, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki és tartsunk fenn végzett hallgatóinkkal, és támogassuk őket továbbtanulásukban és elhelyezkedésükben is, valamint tájékoztassuk őket szakmai programjainkról, rendezvényeinkről. A folyamatosan változó igényekhez egyetemünk is rugalmasan alkalmazkodik a képzési struktúra újragondolásával, új képzési lehetőségek megteremtésével.

Bízunk abban, hogy tanulmányaik végeztével elhelyezkedő hallgatók megőrzik kapcsolatukat egykori intézményükkel és a Dunaújvárosi Egyetem Alumni Közösségének tagjaként rendszeresen visszajárnak az intézmény rendezvényeire, az élethosszig tartó tanulás jegyében később intézményünkben képezik tovább magukat, ezáltal hozzájárulnak az egyetem társadalmi kapcsolatrendszerének további erősítéséhez.

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

Loading ...

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

Loading ...

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

Loading ...

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív


Az Alma Mater Kör

 

Dunaújvárosi Egyetem Alma Mater Köre

2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a., 2401 Pf. 152.


E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.