DPR vizsgálatok 2012-ben a Dunaújvárosi Főiskolán

Kutatási gyorsjelentés

2007-ben végzettek

 • A válaszadásra jogosult/megkeresett hallgatók: 631 fő közül 132-en, azaz 20.91%-uk válaszolt. (A TÁMOP 4.1.1.-ben 15%-os válaszadást és 100%-os megkeresést vállaltunk, amely valamennyi 2012-es vizsgálatunkban teljesült.)
 • A válaszadók szakos megoszlása:
 

Válasz

Darabszám

Százalék

1.

Gazdálkodási

49

37%

2.

Gazdálkodási - Kommunikáció

8

6%

3.

Gazdálkodási és menedzsment BA

1

1%

4.

Gazdaságinformatikus

1

1%

5.

Gépészmérnöki

8

6%

6.

Kohómérnöki

1

1%

7.

Kommunikáció diplomás kiegészítő

2

2%

8.

Kommunikáció - Műszaki informatika

2

2%

9.

Mérnök informatikus BSc

9

7%

10.

Mérnöktanár - Műszaki Informatikai

6

5%

11.

Mérnöktanár - Gépészmérnöki

3

2%

12.

Műszaki Informatika

21

16%

13.

Műszaki környezeti mérnök

1

1%

14.

Műszaki menedzser

9

7%

15.

Műszaki szakoktató

7

5%

16.

Műszaki szakoktató szak BSc

4

3%

 • 70%-uk nappali, 30%-uk levelező tagozaton végzett.
 • Finanszírozási formájukat tekintve 60%-uk államilag finanszírozott, 28%-uk önköltséges és a fennmaradó 10%-uk vegyes formában tanult.
 • A szakot zömmel (48%) jó eredménnyel végezték el. Saját magukat diáktársaikkal azonos tanulmányi eredményűként helyezték el.
 • Az abszolutóriumig legtöbben: 50%-uk 7-8 félév alatt jutott el, de 1/3-uknak ennél hosszabb időre volt szüksége.
 • 69%-uk az abszolutóriumkor diplomát is szerzett; aki nem annak 7-24 hónap időtartamra volt ehhez szüksége. Sajnos 27%-uknak ez még azóta sem sikerült, leginkább (92%) a nyelvvizsga miatt.
 • Csak 11%-uk nem lépett ki a munkaerő-piacra, ugyanakkor 33%-uk már dolgozott (ők a levelező tagozatosak szinte kivétel nélkül).
 • A diploma hiányát a munkaerő-piacon problémaként érzékelték.
 • A végzettek 20%-a már tanult korábban felsőoktatásban, 65%-uk FSZ képzésben vett részt. És 22%-uk a végzés után tanult ismét felsőoktatásban, főként MA/MSc képzésben!
 • Csak 2%-uk tanult korábban külföldön.
 • Gyakorlati képzőhelyükön 30%-ukat alkalmazták.
 • Munkakeresésükre jellemző a magas önéletrajz beküldési arány és a legalább 3 személyes interjún való jelenlét.
 • A végzetteknek zömmel 1-3 munkahelyük volt eddig. 1/3-uk már volt munkanélküli.
 • A megkérdezettek 88%-a alkalmazott jelenleg. Beosztott diplomás 54%-uk, sajnálatosan beosztott nem diplomás munkában 18%-uk dolgozik, s csak 16%-uk középvezető. Állandó jellegű és határozott idejű munkát végeznek.
 • ¼-ük nagymértékben használja a DF-en megszerzett ismereteit, 40%-uk közepes mértékben.
 • 65%-ban magántulajdonú cégnél dolgoznak, csak 30%-uk állami, önkormányzati vagy közalkalmazott és köztisztviselő beosztott.


2009-ben végzettek

 • A válaszadásra jogosult/megkeresett hallgatók: 720 fő közül 105-en, azaz 14,58%-uk válaszolt.
 • Szakos megoszlásuk:
 • 68%-uk nappali és 32%-uk levelező tagozaton végzett.
 • 59%-uk államilag támogatott, 32%-uk költségtérítéses, 9%-uk vegyes finanszírozásban tanult.
 • 45%-uk jó eredménnyel zárta a képzést, míg a fennmaradó megkérdezettek fele-fele arányban közepes és kiváló eredménnyel végeztek.
 • Az abszolutóriumig 7,5-9,5 szemeszter alatt jutottak el.
 • 67%-uk, diplomáját az abszolutóriumkor szerezte. Az abszolutórium után 4-6 hónappal 19%-uk és 7-12 hónappal újabb 19%-uk diplomázott, 47%-uk a mai napig nem szerzett diplomát. Ennek legfőbb oka a nyelvvizsga hiánya, de a korábban végzettekkel ellentétben több más ok - pl. tantárgyi - is megjelent (szigorlat hiánya, szakdolgozatok két szakos képzésben, csak egyet tudtak megírni).
 • 53%-uk diploma nélkül is kilépett a munkaerő-piacra, bár ezt 53%-uk kicsit, 13%-uk nagyon problémának érezte.
 • 20%-uk már tanult korábban felsőfokú képzésben, zömmel FSZ képzésben tanultak (61%).
 • A végzés óta csak kis %-uk szerzett újabb felsőfokú végzettséget, míg 10%-uk tanul jelenleg is. 33-%-ban MA/MSc, 22% PhD képzésben!
 • Tanulási terveik között az MA/MSc szintű képzés szerepel.
 • 5%-uk tanult külföldön.
 • 22%-ukat alkalmazták korábbi gyakorlati helyükön.
 • Munkahely-keresésekor közel 40 munkáltatót kerestek meg valamilyen formában, átlagosan 6 munkáltatónál jártak személyesen állásinterjún.
 • Leginkább álláshirdetés és személyes megkeresés útján találtak munkát.
 • 35%-uk már volt munkanélküli.
 • Jelenleg 89%-uk foglalkoztatott, 66%-uk beosztott diplomás, 11%-uk nem diplomás munkakörben dolgozik. Több közöttük a vezető beosztású, 22%-uk vezető (alap-, közép-, felső-).
 • Jelenlegi munkájuk állandó jellegű és határozott idejű 95%-ban.
 • 29%-ban teljesen és nagy mértékben használják a tanultakat, de 21%-uk munkája nem igényel diplomát.
 • Munkájukban legkevésbé a jövedelemmel és a szakmai előmenetelükkel elégedettek a megkérdezettek.
 

Válasz

Darabszám

Százalék

1.

Anyagmérnöki BSc

1

1%

2.

Gazdálkodási

17

16%

3.

Gazdálkodási - Kommunikáció

7

7%

4.

Gépészmérnöki

4

4%

5.

Gépészmérnöki BSc

6

6%

6.

Kommunikáció- és Médiatudomány BA

21

20%

7.

Kommunikáció - Művelődésszervező

15

14%

8.

Mérnök informatikus BSc

9

9%

9.

Mérnöktanár - Gépészmérnök (MA)

2

2%

10.

Mérnöktanár - Mérnök informatikus (MA)

5

5%

11.

Mérnöktanár - Gépészmérnöki

1

1%

12.

Műszaki Informatika

9

9%

13.

Műszaki menedzser

8

8%


2011-ben végzettek

 • A válaszadásra jogosult/megkeresett hallgatók: 541 fő közül 166-an, azaz 30,68%-uk válaszolt.
 • A megkérdezettek szakos megoszlása:
 

Válasz

Darabszám

Százalék

1.

Anyagmérnöki BSc

5

3%

2.

Gazdálkodási

3

2%

3.

Gazdálkodási - Kommunikáció

1

1%

4.

Gazdálkodási és menedzsment BA

33

20%

5.

Gazdaságinformatikus

4

2%

6.

Gépészmérnöki

5

3%

7.

Gépészmérnöki BSc

14

8%

8.

Gumiipari technológiai szakmérnök

2

1%

9.

Kommunikáció- és Médiatudomány BA

12

7%

10.

Kommunikáció - Mérnök informatikus Bsc

4

2%

11.

Kommunikáció - Műszaki informatika

1

1%

12.

Mérnök informatikus BSc

24

14%

13.

Mérnöktanár - Gépészmérnök (MA)

11

7%

14.

Mérnöktanár - Mérnök informatikus (MA)

7

4%

15.

Mérnöktanár - Műszaki Informatikai

1

1%

16.

Minőségirányítási szakember

5

3%

17.

Minőségirányítási szakmérnök

7

4%

18.

Műszaki Informatika

8

5%

19.

Műszaki menedzser

8

5%

20.

Műszaki menedzser BSc

11

7%

 • 47%-uk nappali, 53%-uk levelező tagozaton tanult.
 • 41%-uk államilag támogatott, 44%-uk költségtérítéses, 15%-uk vegyes finanszírozási formában végezte tanulmányait.
 • 41%-uk jó eredménnyel szerezte diplomáját, 30-30%-uk ettől jobb és rosszabb eredménnyel zárta képzését, amely nagyjából a csoporttársak eredményeivel volt egyenlő a megkérdezettek szerint.
 • 6-9 félév alatt szerezte meg az abszolutóriumot a megkérdezettek 85%-a, de csak 57%-uk szerzett ugyanekkor diplomát is, közülük 67% még jelenleg sem szerezte meg diplomáját, nyelvvizsga hiányában.
 • 15%-uk nem lépett csak ki a munkaerő-piacra diploma nélkül, s a munkaerő-piacon 24%-uknak nagy problémát jelentett a diploma hiánya.
 • 34%-uknak volt felsőfokú végzettsége a DF-es tanulmányai megkezdése előtt, 43%-uk ezt a végzettséget hagyományos főiskolai képzésben, tehát nem FSZ képzésben szerezte zömmel.
 • 11%-uk a végzés óta szerzett felsőfokú végzettséget, MA/MSc képzési formában. Jelenleg 10%-uk tanul felsőfokú képzésben, leginkább master képzésben vesznek részt.
 • 39%-ukat később gyakorlati helyükön alkalmazták.
 • 12 személyes interjún vettek részt a legtöbben munkahely keresésük kapcsán, munkához álláshirdetés és személyes ismeretség révén jutottak leginkább.
 • 74%-uk első munkahelyükön dolgozik, a végzés óta eltelt rövid idő ezt igazolja is.
 • 30%-uk volt már munkanélküli.
 • Jelenleg 89%-uk alkalmazott, 48%-uk beosztott diplomás; 30%-uk valamilyen vezető pozíciót tölt be, s 21%-uk beosztott nem diplomás munkakörben dolgozik.
 • 84%-uk állandó jellegű és határozott idejű munkával bír; 35%-ban nagy vagy teljes mértékben használják megszerzett tudásukat.
 • 36%-uk külföldi tulajdonú cég alkalmazottja.


Jelenlegi hallgatók vizsgálata

 • A válaszadásra jogosult/megkeresett hallgatók: 2581 fő közül 1248-an, azaz 48,35%-uk válaszolt. Az egyik legjobb kutatási részvételünk a DPR vizsgálatokban!
 • A megkérdezettek szakos megoszlása:
 • Képzési formájukat tekintve 91%-uk BA/BSc képzésben vesz részt, a fennmaradó 9% MA, hagyományos főiskolai képzés, illetve szakirányú továbbképzés hallgatója.
 • 54%-uk nappali, 46%-uk levelező tagozatos hallgató.
 • 60%-uk államilag támogatott, 40%-uk költségtérítéses formában tanul.
 • Átlagosan (49%-uk) közepes tanulmányi eredménnyel tanulnak.
 • Jelenleg 3%-uk tanul más felsőfokú képzésben is, ami FSZ vagy BSc képzést jelent.
 • 20%-uknak van már felsőfokú végzettsége, FSZ képzésben vagy hagyományos főiskolai képzésben szerezték azt.
 • 3%-uk tanult külföldön, leginkább Erasmus ösztöndíjjal.
 • 34%-uk tervezi a végzés utáni külföldi munkavégzést.
 • Jelenleg 54%-uk dolgozik, közülük 73%-nyian állandó jellegű és határozott idejű munkát végeznek, s csak 14%-uk diákmunkában dolgozó.
 • Csak 19%-uk tekinti magát főfoglalkozású diáknak!
 • 55%-uk reméli, 26%-uk biztosan állítja, hogy a szakterületén belül sikerül majd elhelyezkednie a végzést követően.
 • Diplomás jövedelmüket leginkább 200 ezer Ft-ra, vagy annál magasabb jövedelemre becsülik.
 • Sok ok van, ami miatt valaki diplomát akar szerezni. A megkérdezettek szerint ezek a következők:
 

Válasz

Darabszám

Százalék

1.

Andragógia

121

10%

2.

Anyagmérnöki

49

4%

3.

Gazdálkodási

1

0%

4.

Gazdálkodási - Kommunikáció

3

0%

5.

Gazdálkodási és menedzsment

145

12%

6.

Gazdaságinformatikus

129

10%

7.

Gépészmérnöki

229

18%

8.

Kommunikáció - Mérnök informatikus

6

0%

9.

Kommunikáció és médiatudomány

54

4%

10.

Mérnök informatikus

289

23%

11.

Mérnöktanár - Gépészmérnöki

19

2%

12.

Mérnöktanár - Mérnök informatikus

31

2%

13.

Minőségirányítási szakember

1

0%

14.

Minőségirányítási szakmérnök

4

0%

15.

Műszaki menedzser

141

11%

16.

Műszaki szakoktató

15

1%

17.

Pedagógiai értékelés és mérés tanára

11

1%

 

Válasz

Darabszám

Százalék

2.

Magas jövedelem

699

63%

7.

Szakmai, intellektuális fejlődés

426

38%

1.

Munkanélküliség elkerülése

386

35%

4.

Vezetői pozíció, karrier

239

21%

5.

Kötetlenebb életmód

149

13%

3.

Társadalmi megbecsülés

147

13%

6.

Külföldi munkavállalás

99

9%

 • 14%-uknak van hasonló szakterületen végzettséget szerző közeli családtagja.

Dunaújváros 2013. február 27.

Készítette: Dr. Bacsa-Bán Anetta

főiskolai docens