1962 foepulet intercisa tulajdona fv 660 450x330

A DUE ALUMNI célja

  1. az Egyetem és jogelődjei egykori hallgatói, oktatói, kutatói és az Egyetem közötti kapcsolat kiépítése, illetve megerősítése, Selmecbányai hagyományok ápolása;
  2. az egykori hallgatók, oktatók, kutatók egymás közötti, illetve az egykori hallgatók, oktatók, kutatók és az Egyetem jelenlegi oktatói és hallgatói közötti kapcsolat kiépítése, illetve megerősítése;
  3. a kulturális, tudományos és sportprogramok szervezése;
  4. adománygyűjtés, anyagi támogatások szerzése a DUE ALUMNI szervezet működtetéséhez, céljai megvalósításához, valamint a hatályos intézményfejlesztési tervben szereplő legfontosabb feladatok végrehajtásához, ennek érdekében kapcsolattartás a Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvánnyal (Adószám: HU 1909 5327-1-07, Pénzforgalmi jelzőszám: 11630003-08069800-30000004) a DUE ALUMNI szervezet pénzügyi forrásainak megteremtése és folyamatos biztosítása, valamint a DUE intézményi tagozatai, a szakkollégiumok, a DUE kulturális és sportlétesítményei számára címzett támogatások megszerzése érdekében.

(2) A DUE ALUMNI ezen céljainak biztosítása érdekében

  1. felveszi a kapcsolatot az alumni tevékenységben részvevő szervezetekkel, és ezek tevékenységét összehangolja;
  2. rendszeresen tájékoztatja az egykori hallgatókat, oktatókat, kutatókat és a Főiskola oktatóit a különféle programokról;
  3. biztosítja a címzett támogatásoknak a támogatást adományozó szándékával megegyező felhasználását.